Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. ks. J. St. Pasierba w Żabnie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Niwce

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Przysietnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie

Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Reca w Siedliskach k. Bobowej

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej – Szkoła nad Tymówką