3 maja 2007r.

Powołanie przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

20 września 2007r.

Uroczysta inauguracja działaności Rodziny: Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiktora Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, Spotkanie dyrektorów szkół noszących imiona Świętych, Błogosławionych, Sług Bożych i osób zasłużonych dla Kościoła z władzami oświatowymi i samorządowymi. Prezentacja działaności wychowawczej szkół reprezentujących wszystkie poziomy kształcenia. Wybór Zarządu Rodziny, wymiana doświadczeń.

26 kwietnia 2008r.

Spotkanie w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Sł. B. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu na konferencji tematycznej „Dialog w szkole”. Gospodarzem spotkania był dyrektor szkoły, wiceprezes Rodziny Szkół mgr Zbigniew Małek.

21 października 2008r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. J. Stanisława Pasierba kierowany przez mgra Krzysztofa Wójcika przygotował w 15 rocznicę śmierci Patrona Szkoły spotkanie poświęcone postaci wielkiego Kapłana, filozofa, poety. Prezentacja jego twórczości była połączona z promocją piękna Ziemi Tarnowskiej.

21 listopada 2008r.

Aktywne uczestnictwo w wykładzie zaprezentowanym przez Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego n. t. „Wychowania do wartości” wygłoszonego w ramach spotkania Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

28 października 2009r.

Czwarte spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Ryglicach, którego mottem były słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Zamiast czekać na dobro innych sami napełniajmy codzienne życie dobrocią”. 

11 października 2012r.

Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Siedliskach Tuchowskich połączone z dziesiątą rocznicą nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Siedliskach.

22 luty 2017r.

Spotkanie w Kurii Diecezjalnej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża z dyrektorami szkół noszących imiona świętych i błogosławionych. Nominacja Lucyny Jamki dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach k. Tuchowa nowym koordynatorem Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych.

12 czerwca 2017r.

W trzydziestą rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny w  Zabawie odbyło się spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych. Tę liczną Rodzinę przyjął serdecznie w swojej parafii ks. Zbigniew Szostak- kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Gospodarzem spotkania była pani Jadwiga Bieś – dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Spotkanie rozpoczęła pani Lucyna Jamka – koordynator tej Rodziny , która powitała gości i uczestników oraz omówiła sprawy organizacyjne. Następnie młodzież z Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej zaprezentowała program artystyczny ukazujący wartości , którymi żyli święci i błogosławieni- patroni szkół należących do tej niezwykłej  Rodziny. O godz. 11.00 została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i słowo boże wygłosił Ks. Biskup Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

Po smacznym poczęstunku uczestnicy spotkania wzięli udział w Drodze Krzyżowej szlakiem męczeństwa Bł. Karoliny Kózkówny w Wał Rudzie, na którą rozważania przygotowali uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. bł.Karoliny Kózkówny z Pilzna. Na zakończenie spotkania błogosławieństwa  udzielił ks. Janusz Maziarka – asystent kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

W spotkaniu uczestniczyło 479 uczniów z 43 szkół  i 107 opiekunów.

To było piękne, udane, bogate w duchowe przeżycia spotkanie.