25 września 2018 – Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Śnietnicy

Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych – Śnietnica 25 września 2018

Wyniki konkursu na logo Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

W konkursie na logo Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, którego celem było wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo), który będzie znakiem rozpoznawczym wpłynęły 3 prace:

 1. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radlowskiej.
  Dyrektor szkoły: mgr Jadwiga Bieś
  Autorzy: Wiktor Kryzia, Filip Nadolski
 2. Z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej
  Dyrektor szkoły: mgr Edyta Faber
  Autor: Martyna Marcinek
 3. Ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach
  Dyrektor szkoły: mgr Agata Sus
  Autorzy: Łukasz Filip, Michał Kita

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim autorom prac.
W konkursie zwyciężyła praca uczniów: Łukasza Filipa i Michała Kity ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach. Od 1 stycznia 2018 r. Diecezjalna Rodzina Szkół im. Świętych i Błogosławionych posługiwać się będzie następującym logo:

Wręczenie nagród zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu odbędzie się podczas wiosennego spotkania Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, o którym Państwa powiadomimy w odpowiednim terminie.

Lucyna Jamka
koordynator

20 grudnia 2017 – Z życzeniami dla Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

Z życzeniami dla Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

20 grudnia 2017 roku ks. Janusz Maziarka – asystent kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, pani  Lucyna Jamka – koordynator Tej Rodziny oraz przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach: Kamila Wrzos i Jakub Augustyn w imieniu wszystkich szkół należących do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych złożyli życzenia świąteczne i noworoczne Ks. Biskupowi Andrzejowi Jeżowi-  Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej.

Ksiądz Biskup z radością przyjął życzenia i prosił, aby przekazać od Niego życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim szkołom należącym do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych: obfitego Bożego błogosławieństwa, głębokiej świątecznej radości, prawdziwego pokoju serca.

Niech Nowy Rok przyniesie wiele dobra i miłości.

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny – Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Zespół Szkolno–Przedszkolny, oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Pod honorowym patronatem:

Biskupa Tarnowskiego – Andrzeja Jeża
Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak
Marszałka Województwa Małopolskiego –  Jacka Krupy
Starosty Powiatu Tarnowskiego –  Romana Łucarza
Burmistrza Miasta i Gminy Radłów – Zbigniewa Mączki

Zapraszają na:

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Więcej informacji:

12 czerwca 2017r. – Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Zabawie

Regulamin Konkursu na Logo Diecezjalnej Rodziny Szkół

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
DIECEZJALNEJ RODZINY SZKÓŁ
ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

Diecezja Tarnowska

 1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Diecezjalna Rodzina Szkół im. Świętych i Błogosławionych
 2. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla DRSz, który będzie jej znakiem rozpoznawczym.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez DRSz do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.10.2017r. na stronie internetowej DRSz.
  5. Nagroda zostanie wręczona na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie szkoły należące do Rodziny.
  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz DRSz.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 4. Forma prezentacji pracy konkursowej
  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
  2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  3. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu
  15cm x 15cm
  4. W swej treści projekt musi zawierać elementy poważne, związane z imionami Świętych i Błogosławionych, Diecezją Tarnowską.
  5. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
  6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
   • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
   • być łatwo identyfikowane z naszą Rodziną,
   • wzbudzać pozytywne emocje,
   • składać się:
    o tylko z logotypu (stylizacji literowej)
    o tylko z elementu graficznego będącego symbolem
    o lub też zawierać połączenie obu tych elementów
  1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
  2. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo Rodziny”, w której uczestnik podaje:
   • imię i nazwisko autora pracy,
   • imię i nazwisko dyrektora szkoły,
   • pełną nazwę szkołę,
   • płytę z nagraną pracą, w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.
 5. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace należy składać, przesyłać do dnia 05.10.2017 r. do pani koordynator DRSz Lucyny Jamki na adres: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach, 33-172 Siedliska
  2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  4. Organizator nie zwraca prac.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych
  Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
   • zgodność projektu z danymi naszej Rodziny,
   • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
   • czytelność i funkcjonalność projektu,
   • estetyka wykonania projektu.
 7. Ocena prac konkursowych
  1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
   • Ks. Janusz Maziarka
   • Ks. Bogusław Połeć
   • p. Artur Puciłowski
   • p. Lucyna Jamka
   • p. Anna Sikorska
 8. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
  2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
  3. Planowana data ogłoszenia wyników 12.10.2017 r., za pośrednictwem strony internetowej oraz na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i dziękujemy za każdą nadesłaną pracę.

Zaproszenie

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych
i Błogosławionych, które odbędzie się 12 czerwca 2017r. w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.
 

Porządek spotkania:

10.00 – powitanie przybyłych gości i delegacji szkół

10.15 – program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej

11.00 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża

12.15 – poczęstunek

13.00 – przejazd do Wał – Rudy

13.15 – Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa Bł. Karoliny

15.00 – zakończenie


Bardzo liczymy na Państwa obecność na spotkaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, które łączy się z obchodami 30 – lecia beatyfikacji Karoliny Kózkówny.

 

Zapraszamy delegacje szkół z pocztem sztandarowym wraz z opiekunem.

Rejestracja przybyłych delegacji szkół od godz. 9.40 do 10.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia wraz z podaniem liczby uczestników w terminie do 7 czerwca 2017r. na tel. 146782038 lub adres email: zspwr@interia.pl

 

Jadwiga Bieś
Dyrektor zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Radłowskiej 

Lucyna Jamka
koordynator Diecezjalnej Rodziny Szkół
Świętych i Błogosławionych

Ks. Janusz Maziarka
asystent Diecezjalnej Rodziny Szkół
Świętych i Błogosławionych

22 lutego 2017r. – Nominacja koordynatora Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

« Older posts