3 maja 2007 r. Biskup Tarnowski Ks. Dr Wiktor Skworc powołał Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Świętych i Błogosławionych, do której zaprosił społeczności szkolne, które noszą imię – za zgodą i błogosławieństwem Biskupa Tarnowskiego – świętych i błogosławionych, kandydatów na ołtarze, a także osób związanych z Kościołem (z dekretu erygującego Rodzinę). Ks. Biskup określił, że celem działalności Rodziny jest zachowanie i owocne korzystanie z bogatego dziedzictwa Patronów poprzez wspólne opracowywanie programów wychowawczych, a także podejmowanie inicjatyw mających na uwadze ich życie i działalność. Wypełniając prośbę i życzenie Ordynariusza Tarnowskiego Ks. Biskupa Wiktora Skworca powołane przez niego osoby: koordynator – Barbara Wójcik – dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie oraz asystent kościelny – ks. Janusz Maziarka– proboszcz parafii Świebodzin k. Tarnowa zorganizowali w dn. 20 września 2007 r. pierwsze spotkanie członków Rodziny. W spotkaniu, które rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, uczestniczyli dyrektorzy szkół, którym patronują święci, błogosławieni i osoby zasłużone dla Kościoła oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, a także wizytatorzy tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. W homilii, którą wygłosił Ks. Biskup pojawiły się piękne przemyślenia dotyczące dawania świadectwa wiary przez osoby patronujące szkołom skupionym w Rodzinie. Podczas spotkania, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie Ks. Biskup Wiktor Skworc jeszcze raz nakreślił cele podjętej inicjatywy i oczekiwania związane z pracą wychowawczą szkół. Barbara Wójcik dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie przedstawiła zakres działań powołanej do życia Rodziny oraz propozycje dotyczące jej efektywnego funkcjonowania. Swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji działań wychowawczych opartych o wzorce osobowe Patronów szkół podzielili się: Jadwiga Bieś – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał Rudzie, Marek Urbanek – dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie oraz Ewa Sułkowska-Florek reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Sączu i Danuta Pierzchała z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie.

Na spotkaniu dokonano wyboru Zarządu Rodziny.

Pani Barbara Wójcik – dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie została prezesem zarządu, a pan Zbigniew Małek – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im Sł. B. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu został wiceprezesem zarządu. Wybrano także koordynatorów na poszczególne rejony Diecezji Tarnowskiej.

W latach 2007-2012 Diecezjalna Rodzina Szkół im. Świętych i Błogosławionych spotkała się kilka razy. Były to spotkania w Tarnowie, Żabnie, Nowym Sączu, Ryglicach i Siedliskach Tuchowskich.

22 lutego 2017 roku Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż spotkał się w Kurii Diecezjalnej z dyrektorami szkół należących do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych. Podczas tego spotkania podziękował Pani Barbarze Wójcik za pełnienie funkcji prezesa zarządu Rodziny i wręczył nominacje nowemu koordynatorowi Pani Lucynie Jamce – dyrektorowi Zespołu Szkół w Siedliskach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele 63 szkół w osobach księży, katechetów, dyrektorów szkół lub osób w zastępstwie.

Ks. Janusz Maziarka – kościelny asystent naszej Rodziny przypomniał cele działalności, spotkania oraz podsumował kilkuletni okres istnienia Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych.

Pani Lucyna Jamka zaproponowała, aby co roku jesienią odbywały się spotkania dyrektorów szkół noszących imiona świętych i błogosławionych, kandydatów na ołtarze, a także osób związanych z Kościołem, zaś na wiosnę spotkania z udziałem dzieci i młodzieży.

Po spotkaniu nowa Pani koordynator skierowała do Państwa Dyrektorów, którzy uczestniczyli w spotkaniu, list następującej treści:

 

Siedliska 10.03.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół noszących imiona Świętych i Błogosławionych

Diecezji Tarnowskiej!

 

Wyrażam serdeczne podziękowanie za nasze spotkanie w dniu 22.02.2017 roku, za tak liczną Państwa obecność oraz za wszystkie cenne uwagi przekazane w atmosferze wspólnoty i życzliwości.

Zaangażowanie Państwa Dyrektorów, Katechetów i Nauczycieli utwierdziło mnie w przekonaniu, że Diecezjalna Rodzina Szkół jest żywą i autentyczną wartością wspólnoty, która wynika z potrzeby doskonalenia naszego życia szkolnego.

Zapewniam, że powierzoną mi przez Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej funkcję koordynatora Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, przyjmuję z wielką pokorą, a także świadomością powagi i odpowiedzialności ważnego zadania.

Uprzejmie proszę i zapraszam do współpracy, czekam na propozycje i uwagi. Aby usprawnić nasz kontakt i zacieśnić współpracę proszę pisać emaile na specjalną naszą pocztę: rodzinassb@gmail.com  tylko do spraw naszej wspólnoty, dzwonić można na telefon Zespołu Szkół w Siedliskach: 14 657435 lub mój telefon a także na telefon p. Anny Sikorskiej z Ryglic.

Zgodnie z naszymi ustaleniami proponuję następujące zadania dla naszej Rodziny na II półrocze roku 2016/2017:

  1. Przesłanie krótkich informacji wraz ze zdjęciami szkół należących do Rodziny na adres email podany wyżej. Informacje te umieścimy na naszej stronie internetowej, którą założymy.
  2. Udział w konkursie na Logo naszej Rodziny. Regulamin zostanie przesłany do Państwa szkół do końca marca br.
  3. Udział w konkursie na opracowanie wzoru Aktu Przynależności do Diecezjalnej Rodziny. Regulamin zostanie przesłany do Państwa szkół do końca marca br.
  4. Opracowanie Regulaminu naszej Rodziny- zasady przynależności, prawa i obowiązki, ceremoniał- proszę o propozycje, co powinien zawierać.
  5. Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół imienia Świętych i Błogosławionych w Zabawie w terminie: koniec maja 2017- dokładną datę podamy po ustaleniu z JE Księdzem Biskupem Ordynariuszem. Prośba do szkół o liczną obecność.

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Życząc wszelkiego dobra za sprawą wstawiennictwa naszych Świętych i Błogosławionych Patronów, pragnę jeszcze raz podziękować i prosić o współpracę. Szczęść Boże! Pozdrawiam!

Z wyrazami szacunku

Lucyna Jamka